Yükleniyor...
YÖS Nedir?

YÖS Nedir?

YÖS (Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı) 1981 yılından 2010 yılına kadar ÖSYM tarafından merkezi olarak uygulanmış ve 2010 yılından itibaren sınavın ÖSYM tarafından yapılmamasına karar verilmiştir.

Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı (YÖS), Ülkemizdeki üniversitelerde okumak isteyen yabancı uyruklu öğrencilerin girdiği bir sınavdır. Adayların açıklanan YÖS sınav sonuçlarını başvuracakları üniversiteye vermeleri gerekir. Farklı bir açıdan tanımlarsak yabancı uyruklu öğrenciler için Türkiye’deki üniversitelere giriş sınavıdır.

Sınav 1981 yılından itibaren 2010 yılına kadar Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından uygulanmaktaydı. Ancak daha sonra YÖS, ÖSYM yerine üniversitelerin kendi bünyelerinde düzenlenmeye başlamıştır. Hatta bazı üniversiteler önde gelen devlet üniversitelerinin düzenlediği farklı kısaltmaları bulunan YÖS (İUYÖS, MÜYÖS, EGEYÖS, AÜYÖS) sonucunu başvurularda kabul etmektedir. 

YÖS’e Kimler Başvurabilir?

YÖS’e başvuracak adayların lise son sınıfta bulunma ya da mezun durumda olma şartıyla birlikte

 • Yabancı uyruklu olmaları,
 • Doğumla Türk vatandaşı olup da İçişleri Bakanlığı’ndan Türk vatandaşlığından çıkma izni alanlar ve bunların Türk vatandaşlığından çıkma belgesinde kayıtlı reşit olmayan çocuklarının Türk Vatandaşlığı Kanunu uyarınca aldığı Tanınan Hakların Kullanılmasına İlişkin Belge sahibi olduklarını belgeleyenler, (5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 7. maddesinde “(1) Türkiye içinde veya dışında Türk vatandaşı ana veya babadan evlilik birliği içinde doğan çocuk Türk vatandaşıdır.” hükmü bulunmakta olup, yurt dışından kabul kontenjanlarına başvuracak adayların Türk Vatandaşlığı Kanunu incelemelerinde yarar bulunmaktadır.)
 • Yabancı uyruklu iken sonradan kazanılan vatandaşlık ile T.C. vatandaşlığına geçenlerin/bu durumdaki çift uyruklular,
 • C. uyruklu olup ortaöğretiminin tamamını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanlar (ortaöğretiminin tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki Türk okullarında tamamlayanlar dahil),
 • KKTC uyruklu olup; KKTC’de ikamet eden ve KKTC’de ortaöğrenimini tamamlayan GCE AL sınav sonuçlarına sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar.

yukarıda listelenen şartları sağlayanlar Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı’na (YÖS) başvuru yapabilirler.

YÖS’e Kimler Başvuramaz?

 • T.C. uyruklu olup ortaöğreniminin tamamını Türkiye’de veya KKTC’de tamamlayanlar,
 • KKTC uyruklu olanlar (ortaöğreniminin tamamını K.K.T.C liselerinde bitirip GCE AL sonucuna sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar hariç),
 • Başvuruda bulunabilecek adayların listelendiği ikinci maddesinde tanımlanan doğumla ilk uyruğu T.C. olan çift uyruklular (ortaöğretiminin tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkede tamamlayanlar/ortaöğretiminin tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki Türk okullarında tamamlayanlar hariç),
 • Uyruğundan birisi KKTC olan çift uyruklular (ortaöğreniminin tamamını KKTC liselerinde bitirip GCE AL sonucuna sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar hariç),
 • Türkiye’deki büyükelçilikler bünyesinde bulunan okullar ile Türkiye’de bulunan yabancı liselerde öğrenimlerini gören T.C. uyruklu olan veya başvuruda bulunabilecek adayların listelendiği ikinci maddesinde tanımlanan doğumla ilk uyruğu T.C. olan çift uyruklular,
 • Fikir ve eylemleri ile T.C. aleyhine faaliyette bulunmuş veya T.C. vatandaşlığından bir yaptırım olarak çıkarılmış bulunan kişiler,
 • Kültür anlaşmaları, kültürel değişim programları ve benzeri düzenlemelerle T.C. Hükümetince, yabancı hükümetler emrine verilen burslardan veya yükseköğretim imkânlarından yararlandırılmış olanların ve Batı Avrupa Açık Öğretim Lisesi Programlarından mezun olan T.C. vatandaşlar (Batı Avrupa Açık Öğretim Lisesi programlarında okurken yurtdışında ikamet edenler hariç),
 • C. vatandaşları Türkiye’de bir lise bitirmiş ise, daha sonra yurt dışında bir lise bitirmiş dahi olsalar,

başvuru yapamazlar. Başvuru yapmış olsalar dahi kayıt yaptıramazlar.

YÖS Nasıl Bir Sınavdır, İçeriğinde Neler Vardır?

Uygulandığı ilk günden bu yana yüz binlerce öğrencinin ülkemizde eğitim almasına yardımcı olan Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı (YÖS) genelde 80 soru içermektedir. Bu sorulardan 35 soru Matematik, 5 soru Geometri ve 60 soru da IQ-Genel Yetenek ölçen sorulardır. 

Matematik ve geometri geniş yelpazeden sorular sorulur ve TYT/AYT sınavlarında konu dağılımına göre farklılıklar gösterebilmektedir. Ancak unutulmamalıdır ki YÖS her üniversite tarafından özel hazırlandığından sınav içeriğinde farklılıklar görülebilir.

IQ-Genel Yetenek testinde ise daha çok soyut düşünebilme ve sayısal kavrama becerileri test edilmektedir. Bunun yanı sıra bazı üniversiteler adayların Türkçe bilgisini değerlendirmek için 50-60 sorudan oluşan bir Türkçe Dil Bilgisi Sınav’ı da yapabilmektedir.

Sınav, üniversitelerin bünyesinde ayrı ayrı uygulandığı için sınav süresi bakımından farklılık göstermekte olup genelde sınava giren öğrencilere tanınan süre 90 ila 120 dakika arasında değişmektedir.

YÖS Matematik ve Geometride Çıkan Konular

Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı’nda çıkan konuları aşağıdaki tabloda bulabilir ve sınav hazırlığınızın eksiksiz olmasını sağlayabilirsiniz.

YÖS Matematikte Çıkan Konular

YÖS Geometride Çıkan Konular

Sayılar

Daire

Oran-Orantı

Çember

Çarpanlara Ayırma

Üçgen

Bir Bilinmeyenli Denklemler

Kare

Denklem Sistemleri

Dikdörtgen

Problemler

Paralelkenar

İşlem Soruları

Düzlemde Açı

Kümeler

Yamuk

Polinomlar

Çokgen

Fonksiyon

 

Karmaşık Sayılar

 

Trigonometri

 

Logaritma

 

 

YÖS Genel Yetenek Bölümünde Çıkan Konular

Şekil Sayma (küp, kare, üçgen, dikdörtgen, vs.)

Sayı dizisi örüntüsü

I. Satırdaki İlişkiye Göre II. Satırı Hangi Şekil Tamamlar

Şekil Örüntüsü

I. ve II. Satırda Verilen İlişkiye Göre III. Satırı Hangi Şekil Tamamlar

Kağıt katlama-kesme

Farklı Şekli Bulma

Şekil denklem sisteme

Harf-Sayı,  Sayı-Şekil, Harf-Şekil İlişkisi

7x7’lik matriste bilinmeyenleri bulma

Harfli Tabloda İstenileni Bulma

3 Boyutlu şekil tamamlama

Şekil Toplama

5x5, 6x6 su doku

Şekil dizisinde hangi şekil gelir

Şekil içindeki sayılarda kural bulma

Şekil denkliği (terazide)

Sayılar ile ilgili kural bulma

Şekil denkliği (tabloda)

Yansıma, döndürme

3X3, 2x4 Şekil, sayı Matrisi Tamamlama

Şekillerde mesafe ölçümü

Küp açılımı

Şeklin üstten görünümü

Şekil tamamlama, kural bulma

Sayı sayamaca

Sayılar arası kural bulma (sayı üretmek)

 

Kare bütünleme (tamamlama)

 

 

YÖS Nerede ve Ne Zaman Yapılıyor?

YÖS sınavı düzenleyen üniversitelerin kendi bünyelerinde ya da farklı bir üniversitenin Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı uygulanacaksa belirlenen sınav merkezlerinde ya da yurt dışında Rusya, Holllanda, Fransa ve Almanya gibi 35 farklı ülkede belirlenen tarihlerde eş zamanlı olarak uygulanmaktadır.

YÖS başvurusu ile ilgili başvuru şartları, sınav ve başvuru  tarihleri ile başvuru süreçleri sınavı düzenleyen üniversitelerin internet sitelerinden duyurulur ve yine internet sitesi üzerinden işlem yapılmaktadır. Adaylar sınava diledikleri üniversitelere diledikleri kadar başvuru yapabilir ve birden fazla üniversitede sınava girebilirler bunun için bir limit bulunmaz.

Sınav başvuruları yıl içinde genelde Mart ve Haziran ayları arasında alınmaktadır. Üniversiteler bu dönemlerde web sitelerinde başvuru ilanıyla sınavı hangi tarihlerde gerçekleştireceklerini, sınav tarihlerini ve üniversitenin yabancı uyruklu öğrenci kontenjanını duyurmaktadırlar. Sınav sonuçları genel olarak uygulandıktan sonra maksimum 1,5 ay içerisinde açıklanmaktadır. 

 

YÖS Taban Puanları

Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı’yla öğrenci alımı yapılırken belirli taban puanlar baz alınmaktadır. Sınav her üniversite bünyesinde ayrı ayrı olarak hazırlandığı için YÖS taban puanları birbirinden farklıdır. Ayrıca soru dağılımı ve YÖS puan değerleri de değişebilmektedir.

YÖS puanı ile alım yapılan bölümler üniversitelerin hangi şehirde bulunması vb. gibi farklı kriterlere bakılarak belirlenmektedir. Genel olarak alım yapılan bölümler, Tıp, Diş Hekimliği, Hukuk, Mühendislik, Mimarlık, Rehberlik ve Psikolojik danışmanlık, Eczacılık, Uluslararası İlişkiler-Lojistik,Psikoloji vd. şeklindedir.

 

YÖS Puanları Nasıl Hesaplanır?

Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı puanları hesaplanırken birçok üniversite doğru cevaplardan yanlış cevapları çıkararak (4 yanlış cevap bir doğru cevabı götürerek bir hesaplama yapmaktadır ve çıkan sonucu 100 üzerinden bir puana çevirerek sonuca ulaşmaktadır. Ancak bazı üniversiteler YÖS’te sadece doğru cevapları baz alarak bir hesaplama yapıp 100 üzerinden puanlamaktadır.

 

YÖS En Çok Sorulan Sorular

 • YÖS Başvuru Ücreti Ne Kadar?

Başvuru ücretleri üniversiteden üniversiteye değişmekte olup genelde 10USD ile 150USD arasındadır.

 • YÖS Hangi Üniversiteler Tarafından Yapılır?

Türkiye’de birçok üniversite YÖS sınavı gerçekleştirmektedir. YÖS düzenleyen üniversite sayısı gün ve gün artarken düzenli olarak sınavı gerçekleştiren üniversiteler aşağıdaki gibidir.

İstanbul, Cerrahpaşa, Marmara, Galatasaray, Yıldız Teknik, Ankara, Başkent, Ege, Dokuz Eylül, Anadolu, On Dokuz Mayıs, Akdeniz, Karadeniz Teknik, Trabzon, Selçuk, Çukurova, Uludağ, Mersin, Erciyes, Atatürk, Yüzüncü Yıl, Cumhuriyet, Celal Bayar, Dumlupınar, Süleyman Demirel, Pamukkale, Uşak, Muğla, Alanya, İnönü, Gaziantep, Kocaeli, Karabük, Sakarya, Düzce, Kastamonu, Giresun üniversiteleridir.

 • YÖS’e kaç kişi katılır ve en çok kim başvuru yapar?

Bu sınava giren kişi sayısı yıldan yıla ve üniversiteden üniversite değişmektedir. Bu tarz istatistikleri üniversiteler kendi web sitelerinde duyurmaktadır. Genellikle YÖS’e 1000-20000 arası aday katılabilmektedir.

Bu sınava daha çok Türkiye, Azerbaycan, Suriye, İran, Irak, Türkmenistan gibi ülkelerden katılanların yanında; Almanya, Bulgaristan, Yunanistan, ABD, Fransa ve Ürdün gibi ülkelerden de katılımlar mevcuttur.

 • YÖS örnek sınavı nerden bulabilirim?

  İstanbul Üniversitesi'nin düzenlediği 2021 yılına ait YÖS örnek sınavını linkten bulabilirsiniz.

Platformumuzu incelediniz mi?

Sizi sınavlara eksiksiz hazırlamak için , derslerimizin yanında kelime çalışmanıza, okuma yapmanıza , test ve deneme çözmenize ,tüm kitaplarınızı her yerden erişmenize olanak sağlayan eşsiz bir platform sunuyoruz.

ÜCRETSİZ DENE
Remzi Hoca Platformları
Talebiniz başarıyla gönderildi!
Biz Sizi Arayalım?

Dersler, uygulamalar ve platform hakkındaki sorularınızın cevaplarını anında alın!