Yükleniyor...

İngilizcede Intransitive Verb (Geçişsiz Eylem)

İngilizcede hareket eylemleri (action verbs); geçişli eylemler (transitive verbs) and geçişsiz eylemler (intransitive verbs) olmak üzere ikiye ayrılır.Bir cümlede eylemin geçişli yada geçişsiz olduğuna karar vermek için eyleme “Ne?” (What?) soru sorulabilir. Geçişsiz eylemlerin yer aldığı cümlelerde “Ne?” sorusunun yanıtı yoktur; yani bu cümlelerde nesne bulunmamaktadır.

Geçişsiz eylemler de, kendi aralarında hareket bildiren eylemler (movement) ve durum (state) bildiren eylemler olarak ikiye ayrılırlar. Geçişsiz eylemler, durum ve hareket bildirmenin yanı sıra yer (place) ve zaman (time) da belirtebilir. Bazı geçişsiz eylemler, cümle içinde geçişli gibi kullanılabilir. Bu durumun tam tersi de mümkündür. 

 

Örnek Cümle: I walk with my best friend everyday. 

Örnek Cümle Çeviri: Her gün en yakın arkadaşımla yürürüm. (Burada yürümek (walk) eylemi geçişsiz olarak kullanılmıştır.) 

 

Örnek Cümle:  The famous athlete walks her dog before she has her breakfast.

Örnek Cümle Çeviri: Ünlü atlet, kahvaltısını etmeden önce köpeğini yürüyüşe çıkarır. (Burada yürümek (walk) eylemi birine bir şeyi yaptırmak anlamına gelen ettirgen yapıyla (causative) verilerek, geçişli olarak kullanılmıştır.)

 

Örnek Cümle:  My grandfather died peacefully in his bed at the age of ninety five. 

Örnek Cümle Çeviri: Büyükbabam doksan beş yaşında yatağında huzur içinde öldü.

 

Örnek Cümle:  A newborn baby can sleep up to twenty one hours in a day.

Örnek Cümle Çeviri: Yenidoğan bir bebek günde yirmi bir saate kadar uyuyabilir. 

 

Örnek Cümle: Every citizen has to vote for proper governance. 

Örnek Cümle Çeviri: Her vatandaş düzgün bir yönetime oy vermelidir. 

 

Örnek Cümle A:  Santa Claus left the gifts under the Christmas tree.

Örnek Cümle Çeviri: Noel Baba, Noel ağacının altına hediyeleri bıraktı. (Burada leave eylemi “bırakmak” anlamıyla kullanılmıştır. “Gifts” nesnesini alan leave eylemi, bu cümlede geçişli eylem olmuştur.)

 

Örnek Cümle B: After he signed the contract, he immediately left. 

Örnek Cümle Çeviri: Anlaşmayı imzaladıktan sonra hemen çıktı. (Burada leave eylemi “ayrılmak, çıkmak” anlamıyla kullanılmıştır. Cümle nesne almadığı için, leave eylemi bu cümlede geçişsiz eylem olmuştur.)

 

Örnek Cümle: She fell from the stairs and hurt her knee. 

Örnek Cümle Çeviri: Merdivenlerden düştü ve dizini incitti. (Geçişsiz eylemlerin edilgen (passive) hali bulunmamaktadır: “She was fallen” ifadesi mümkün değildir.) 

 

Sıklıkla kullanılan geçişsiz eylemler (intransitive verbs) şunlardır:

 

agree: aynı fikirde olmak

appear: görünmek

arrive: varmak

become: olmak

cough: öksürmek

cry: ağlamak

die: ölmek

disappear: yok olmak

fly: uçmak

go: gitmek

happen: olmak, meydana gelmek

jump: zıplamak

laugh: gülmek

live: yaşamak

rise: yükselmek

run: koşmak

scream: çığlık atmak

shout: bağırmak

sigh: iç geçirmek

sit: oturmak

stand: ayakta durmak

stay: bir yerde kalmak

swim: yüzmek

vanish: kaybolmak

vomit: kusmak

work: çalışmak

yell: bağırmak

Eksiksiz Online YDS Hazırlık

YDS Hazırlık Grubuyla Hem YDS'ye Hem de YÖKDİL'e Eksiksiz Hazırlanın.

Eksiksiz Online YDS Hazırlık
19/01/2021 0 5697
Yorumlar
Henüz Yorum Yapılmamış.
Bu gönderiye ilk yorum yapan siz olun.
Benzer Yazılar
Talebiniz başarıyla gönderildi!
Biz Sizi Arayalım?

Dersler, uygulamalar ve platform hakkındaki sorularınızın cevaplarını anında alın!