Yükleniyor...

İngilizcede Ellipsis (Eksiltme)

Eksiltme (Ellipsis) İngilizcede, özellikle günlük konuşma dilinde sık sık rastlanan bir kullanımdır. Eksiltme, cümle içerisinde bir kez daha kullanılacak olan öğe(lerin)nin tekrarından kaçınmak için kullanılır. Cümleden atılan öğenin varlığı ve anlamı, cümledeki diğer öğelere bakılarak anlaşılabilir. Cümlenin orijinal hali değişikliğe uğramaz.

Eksiltmeli cümleler birçok dil bilgisi yapısında görülebilir. Cümlenin başında, ad öbeğinde (noun clause), yardımcı eylemden sonra (auxiliary verb), ve/veya, ama (and/or, but) yapısıyla kullanımı öne çıkmaktadır. Ayrıca kısa cevaplarda (short answers), zarf tümceciklerinde (adverbial clauses), soru tümceciklerinde (wh- clauses), kip belirteçleri (modals) bulunan cümlelerde de kullanılabilir.

 

Örnek Cümle: "Seen your grandma lately?" (Have you seen your grandma lately?)

Örnek Cümle Çeviri: Son zamanlarda büyükanneni gördün mü?

 

Örnek Cümle: I have lost my car keys. I will have to use my husband’s. (=my husband’s keys)

Örnek Cümle Çeviri: Araba anahtarlarımı kaybettim. Eşiminkileri kullanmak zorunda kalacağım. (= eşimin anahtarlarını) 

 

Örnek Cümle: I haven’t eaten. “I haven’t either.”

Örnek Cümle Çeviri: Yemedim. “ Ben de (yemedim).”

 

Örnek Cümle: Mrs. Dalloway was rich but (she was) unhappy.

Örnek Cümle Çeviri: Bayan Dalloway zengin ama (o) mutsuzdu.

 

Örnek Cümle: “How many glasses do you need for the party?” “One hundred.” (= I need one hundred glasses.)

Örnek Cümle Çeviri: Parti için kaç adet bardağa ihtiyacın var? “Yüz.” (Yüz adet bardağa ihtiyacım var.)

 

Örnek Cümle: “Have you finished your maternity leave?” “ Yes, I have.” (= Yes, I have finished my maternity leave.)

Örnek Cümle Çeviri: “Doğum iznini bitirdin mi?” “ Evet, bitirdim.” (= Evet, doğum iznimi bitirdim.) 

 

Örnek Cümle: When administered properly, this vaccine is really effective for elderly people. (= When it is administered properly, this vaccine is really effective for elderly people.)

Örnek Cümle Çeviri: Doğru uygulandığında, bu aşı yaşlılar için oldukça etkilidir.

 

Örnek Cümle: Somebody’s been stealing our chandeliers, but I don’t know who. (= I don’t know who has been stealing our chandeliers.)

Örnek Cümle Çeviri: Birisi avizelerimizi çalıyor ancak kim olduğunu bilmiyorum. (= ancak kimin avizelerimizi çaldığını bilmiyorum.)

 

Örnek Cümle: The inflation rate can and will be changed at the end of next year. (= the inflation rate will be changed)

Örnek Cümle Çeviri: Bu enflasyon oranı, gelecek yılın sonunda değişebilir ve değişecek de. (= bu enflasyon oranı değişecek de.)

 

Örnek Cümle: “Are you and your husband attending the ceremony?” “We hope to.” (= We hope to attend the ceremony.)

Örnek Cümle Çeviri: Siz ve eşiniz törene katılacak mısınız? “ Öyle umuyoruz.” (=Törene katılmayı umuyoruz.) (Eksiltilli cümlelere mastar (infinitive) yapısında da rastlanmaktadır.)

 

Örnek Cümle: “How do you like your eggs?” “Boiled, please.” (Boiled eggs, please.)

Örnek Cümle Çeviri: “ Yumurtalarınız nasıl olsun istersiniz?” “ Kaynamış, lütfen.” (Kaynamış yumurtalar, lütfen.) (Cümle içindeki sıfattan (adjective) sonra da eksiltmeli bir ifade görülebilir.)

 

Örnek Cümle:  Those are my mother’s oranges and these are mine. (= these oranges are mine.)

Örnek Cümle Çeviri: Şunlar annemin portakalları ve bunlar benim. (= bunlar benim portakallarım.) (Cümle içindeki ad tanımlayıcılarından sonra da eksiltmeli bir ifade görülebilir.)

Eksiksiz Online YDS Hazırlık

YDS Hazırlık Grubuyla Hem YDS'ye Hem de YÖKDİL'e Eksiksiz Hazırlanın.

Eksiksiz Online YDS Hazırlık
15/01/2021 0 2763
Yorumlar
Henüz Yorum Yapılmamış.
Bu gönderiye ilk yorum yapan siz olun.
Benzer Yazılar
Talebiniz başarıyla gönderildi!
Biz Sizi Arayalım?

Dersler, uygulamalar ve platform hakkındaki sorularınızın cevaplarını anında alın!